Liedjes met Carolien & Marie-Christine

Voorwaarden

Aantal voorstellingen

2 – 3 voorstellingen op dezelfde dag is altijd op dezelfde locatie.
(alleen na overleg is verplaatsing eventueel mogelijk)

Aantal leerlingen

Op school: 4-6 jaar max. 80 leerlingen
Op school: 6-12 jaar max. 100 leerlingen.
In Theaters: 4-6 jaar max. 120 leerlingen / 6-12 jaar max. 150 – 200 leerlingen.

Pauze/ombouwtijd

Tussen de voorstellingen is minimaal 30 minuten pauze/ombouwtijd nodig.

Opbouwtijd

Afhankelijk van de voorstelling:
Op scholen varieert van 30 min – 1½ uur.
Opbouwtijd in theater 2 -3 uur.

Speelruimte

Afgesloten ruimte / speellokaal / gymzaal. (zonder inkijk, zonder langslopende personen)
Publieksopbouw: tribune gewijze opbouw in 2 of 3 niveau’s (banken, stoelen, tafels) (N.B. Geen matten, en geen kinderen op de grond)

Oppervlak

5 x 4 x 3 meter (bxdxh) tot 6 x 5 x 3 meter (bxdxh) soms kan kleiner in overleg.

Techniek: Licht & geluid

Wij nemen zelf instrumenten mee, we hebben wel stroom nodig.
Voldoende licht is belangrijk, dit kan daglicht zijn of kunstlicht.

Theater techniek

Als er een lichtplan is, kan dat op aanvraag worden verzonden.
Anders een standaard warm totaal-licht.

Boekingsvoorwaarden

Op al onze boekingen zijn de algemene voorwaarden van het Platform van Freelance Musici van toepassing (zie hieronder).

ALGEMENE VOORWAARDEN PvFM
Opdrachtgever en opdrachtnemer komen als volgt overeen:
1. In principe wordt een honorarium exclusief BTW en reiskosten afgesproken. Wanneer dit niet het geval is, wordt dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld door opdrachtgever voor acceptatie van de opdracht.
2. Opdrachtgever stemt toe met betaling via bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en verklaart tevens om niet over te zullen gaan tot verloning via een derde partij, noch tot contante betaling van het factuurbedrag.
3. Opdrachtgever gaat akkoord met de verstrekking van enkel een factuur, en verklaart geen aanvullende documentatie bij opdrachtnemer op te vragen.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor reiskosten te berekenen ofwel op basis van tweede klas openbaar vervoer, ofwel in de vorm van € 0,19 per kilometer gemaakt met eigen vervoer, zonder hiervan bewijs te hoeven aanleveren.
5. Opdrachtnemer verklaart bij ziekte of in geval van afwezigheid door overmacht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen en actief mee te werken aan het vinden van vervanging, zonder hiervan de verantwoordelijkheid te dragen.
6. Opdrachtnemer heeft bij afzegging van de werkzaamheden door opdrachtgever recht op (een deel van) het afgesproken honorarium volgens de volgende regeling:
a. Afzegging binnen 2 maanden voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van het volledige afgesproken honorarium.
b. Afzegging binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden: het volledige afgesproken honorarium.
7. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk geen geluids- of video-opnamen te zullen maken van de werkzaamheden van opdrachtnemer, noch deze te zullen verspreiden voor al dan niet commercieel gebruik, tenzij hiervoor per geval schriftelijk toestemming is gegeven door opdrachtnemer.
8. Opdrachtgever verklaart dat alle repetities, inclusief generale repetities, zonder publiek plaatsvinden. Wordt een repetitie toch opengesteld voor publiek, dan verplicht de opdrachtgever zich eraan het honorarium voor deze repetitie met 50% te vermeerderen.

Door opdrachtnemer in te huren voor werkzaamheden, gaat opdrachtgever akkoord met de hierboven opgetekende voorwaarden.

Close Menu